Avís
  • Ús de cookies en aquest web

    Aquest web fa servir cookies per gestionar la navegació i altres funcions. En navegar aquest web, esteu d'acord en que emmagatzemem aquest tipus de cookies al teu dispositiu.

    Veure política de cookies

Elements promocionals de les festes catalanes

Els Moros de Reus

Els Gegants Moros són una de les tres parelles amb més de dos-cents anys d’antiguitat, juntament amb els Vitxets i els Indis. Tradicionalment, s’ha dit que van ser construïts el 1805 amb motiu de les festes que es van fer per celebrar la posada de la primera pedra del canal de Reus a Salou. La documentació, però, ens fa sospitar que en realitat són una mica anteriors. Els reusencs d’aquell moment, enlluernats per la prosperitat econòmica i l’abast mundial del seu comerç –és l’època en què es divulga la frase “Reus, París i Londres”– van voler representar tot el món conegut. Com a exemple d’europeus van crear els Vitxets; com a asiàtics, els Moros, i, com a americans, els Indis.
Hi havia també prevista una parella d’africans que no es va poder fer. L’aspecte dels Gegants Moros, lluny de ser un retrat fidel, respon a la idea que els reusencs de l’època tenien d’aquest poble. I és també el resultat de l’evolució que han sofert al llarg dels anys. Han canviat el modelat i pintat de les cares, els turbants i els vestits, sobretot el de la geganta –buscant donar un aire exòtic a una indumentària d’origen occidental formada per camisa, gonella i davantal. Aquests no són els primers gegants moros que ha tingut Reus. A la documentació municipal de mitjan segle XVIII s’anota “un paner per fer lo turban del jagant” i “lo turban del jagan gran”; també hi apareix un pagament en concepte de mitges llunes i un altre “per los sabras dels jagans”. Així doncs, un o dos dels cinc gegants que la vila tenia en aquell moment –dues parelles i un gegantó més petit– podrien representar moros, possiblement amb indumentària de guerrer. Cal tenir en compte que en altres llocs de Catalunya hi ha gegants que representen moros guerrers, indubtablement relacionats amb figures llegendàries molt presents a la mentalitat col·lectiva: els invasors musulmans medievals i els pirates turcs o nord-africans de l’Edat Moderna. Poques vegades, però, apareix la parella completa. Podem pensar, doncs, que els nostres Gegants Moros representen tant una figura llegendària habitual en la nostra cultura com la voluntat universalista dels reusencs de començaments del segle XIX.

Text: Carrutxa

Bàner
Bàner
Bàner
Bàner